Logo MU

Knihovny v ČR a jejich
katalogy

MU-LIB homepage
Uvod
Knihovny
Katalogy
CD-ROM
Sluzby
Aktuality
WebLIB
Knihovny v CR
Knihovny svet
Databazova centra
Seznamy zdroju
Elektronicke dokumenty
Knih. sdruzeni
Firmy
Knih. skoly
DL projekty
DL organizace
Kodovani
English version
Adresář VŠ knihoven

Portál Knihovny.cz

Brno
Moravská zemská knihovna www
Vysoké učení technické www telnet [login: opac]
České Budějovice
Jihočeská univerzita www
Jihočeská vědecká knihovna www telnet [login: library]
Hradec Králové
Studijní a vědecká knihovna www
Liberec
Státní vědecká knihovna www
Technická univerzita telnet [login: library]
Olomouc
Palackého univerzita www telnet [login: tinlib]
Vědecká knihovna v Olomouci www
Ostrava
Moravskoslezská vědecká knihovna www
VŠB - Technická univerzita www
Pardubice
Univerzitní knihovna www
Plzeň
Studijní a vědecká knihovna www
Západočeská univerzita
Praha
Akademie věd ČR www
CASLIN - souborný katalog ČR www
ČVUT www
Karlova univerzita www telnet [login: tinlib]
Městská knihovna www
Národní knihovna ČR www telnet [login: visitor]
Národní lékařská knihovna www telnet [login: visitor]
Parlamentní knihovna www
Státní pedagogická knihovna www
Státní technická knihovna www
Vysoká škola ekonomická www telnet [login: library]
Tábor
SKAT-Lánius (okresní knihovny) www
Ústí nad Labem
Severočeská vědecká knihovna www
Univerzita J.E.Purkyně www