Logo MU

Knihovnicko-informační
centrum MU

Logo ICS
MU-LIB homepage
Uvod
KIC MU
Knihovny
Katalogy
el.zdroje
Sluzby
WebLIB
Kodovani
English version

Knihovnicko-informační centrum MU (KIC MU) je zastřešující odborný celouniverzitní útvar pro koordinaci a rozvoj knihovnicko-informačních služeb na Masarykově univerzitě v Brně.

Poslání KIC MU:

  • stanovování a prosazování hlavních směrů a priorit rozvoje automatizovaných knihovnicko-informačních služeb na MU
  • koordinace a metodické vedení ústředních knihoven fakult při realizaci fakultních knihovnicko-informačních systémů s cílem dodržení zásad vzájemné kompatibility a interoperability
  • zastupování MU v národních a nadnárodních združeních, projektech a aktivitách
  • rozvoj a provoz centralizovaných knihovnicko-informačních systémů MU
  • budování virtuální knihovny MU s využitím počítačové sítě a moderních informačních technologií

KIC MU je organizační součástí Ústavu výpočetní techniky MU na úrovni samostatného útvaru. ÚVT MU poskytuje KIC potřebné technické, odborné a organizační zázemí v oblasti výpočetní techniky, komunikačních sítí a informačních technologií.

Kmenovými členy jsou následující pracovníci ÚVT MU:
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc - vedoucí KIC MU
PhDr. Hana Vochozková - celo-univerzitní knihovník
Mgr. Vlastimil Krejčíř - elektronické informační zdroje
Mgr. Jaroslav Tomeček - knihovní systém Aleph
Mgr. Martin Šárfy - systémová správa celouniverzitního systému

Jednotlivé fakulty MU zastupují v KICu ředitelé fakultních ústředních knihoven:

Ekonomicko-správní : PhDr. Jaroslav Nekuda
Filosofická : Mgr. Věra Jurmanová Volemanová
Informatika : Jana Kovářová
Lékařská : Mgr. Zdeňka Dohnálková
Pedagogická : Mgr. Petra Šedinová
Právnická : Mgr. Marie Zejdová
Přírodovědecká : Mgr. Taťána Škarková
Sociálních studií : Mgr. Irena Šléglová
Sportovních studií : Martina Stodůlková
SPSSN : Mgr. Michaela Hanousková