Logo MU

Knihovna
Pedagogické fakulty

Logo PED
MU-LIB homepage
Uvod
Knihovny
ESF
FF
FI
LF
PED
PRAV
PRIR
SOC
SPORT
nevidomí
Katalogy
Sluzby
WebLIB
Kodovani
English version
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7
603 00 Brno
Ústřední knihovna
Poříčí 9
Tel 549 49 1608
Fax 549 49 1620
Email wlib@jumbo.pedmunicz
Foto knihovny
   Výřez plánu města s umístěním knihovny