Logo MU

Aktuality

MU-LIB homepage
Uvod
Knihovny
Katalogy
el.zdroje
Sluzby
Aktuality
WebLIB
English version
Aktuality archiv '98| '99| '00| '01


06.11.2002
Předvánoční setkání knihovníků MU
Tradiční předvánoční setkání knihovníků MU se letos uskuteční v pátek 6.prosince 2002 odpoledne a večer v klubu ÚVT MU, Botanická 68a. Mimo jiné na něm budou zájemci seznámeni s postupem prací a výhledem při zavádění nového knihovního systému Aleph 500 na MU.
05.11.2002
ChemNetBase
Od listopadu je MU oficiálním členem konsorcia ChemNetBase pro zpřístupnění kolekce chemických referenčních příruček nakladatelství CRC/Chapman and Hall. Bližší info viz: http://konzorcia.aip.cz/projekt.asp?zkratka=chem
30.09.2002
Aleph 500 - nový knihovní systém pro MU
Koncem září podepsala Masarykova univerzita smlouvu s izraelskou firmou ExLibris o nákupu licence na používání knihovního systému Aleph 500 pro knihovny MU. Systém bude instalován na centrálním knihovním serveru na ÚVT na podzim t.r., poté proběhnou systémová školení a příprava konverzí dat. Knihovny MU budou přecházet na nový systém postupně - jako první bude přecházet naše největší knihovna - ÚK na FF MU (plný ostrý provoz se předpokládá od prázdnin příštího roku). Poté budou postupně převáděny knihovny dalších fakult.
Předpokládáme slučování fakultních katalogů do jediné bibliografické a autoritní báze (báze pro holdings budou drženy odděleně, aby bylo možné provozovat oddělené fakultní výpůjční systémy.
Info o systému Aleph 500 lze nalézt např. na stránkách českého distributora http://aleph.cuni.cz/
06.06.2002
Přístup k databázi Micromedex
Od června 2002 získali uživatelé MU přístup k databázi MICROMEDEX http://micromedex.cuni.cz, což je špičková americká bibliografická a faktografická databáze specializovaná na oblast farmakologie, farmakologické informace a příbuzné vědní obory (např. chemie, toxikologie, teratologie, cestovní medicína, apod.).
04.04.2002
Dvě nové medicínské databáze
Do seznamu elektronických informačních zdrojů pro uživatele z MU byly přidány dvě stěžejní medicínské bibliografické a abstraktové databáze - MEDLINE a EMBASE.
05.03.2002
Otevření nové knihovny FF MU
Dne 18.března zahajuje Ústřední knihovna FF provoz v nové budově knihovny FF MU, postavené v areálu Filosofické fakulty (viz http://www.phil.muni.cz/knihovna/cknew.htm). Do čtvrtého patra nové knihovny FF byl přestěhován také knihovní fond Fakulty sociálních studií.
Exkurze do nové knihovny FF pro knihovníky z MU se uskuteční v pátek 8.března.
04.03.2002
AGRICOLA dostupná přes EIFL
Od března byla nabídka databází megazdroje eIFL rozšířena o americkou bibliografickou databázi AGRICOLA, zaměřenou na oblast zemědělství. Databáze obsahuje přes 3,3 milionu citací článků, monografií, vědeckých prací, patentů, softwaru, AV materiálu či technických zpráv. Plné texty jsou dostupné pouze pro ty články, které jsou obsaženy v databázi Academic Search Premier.
Stručnou charakteristiku databáze Agricola najdete na adrese http://www.nkp.cz/eifl/char.htm#agr.
18.02.2002
Databáze ERIC ve zdroji EIFL
Do nabídky databází přístupných prostřednictvím elektronického megazdroje eIFL všem uživatelům z MU, byla přidána databáze ERIC - jedna z nejvýznamnějších světových databazi zaměřená na oblast výchovy a vzdělávání (producentem je americký Educational Resource Information Centre).
Bibliografické záznamy z 980 časopisů z oblasti vzdělávání v databázi ERIC jsou doplněny odkazy na plné texty, které jsou dostupné v databázi Academic Search Premier. Stručnou informaci o ERIC lze nalézt např. na adrese http://www.nkp.cz/eifl/char.htm#eric .
01.02.2002
Terry Weech na návštěvě knihoven MU
Ve dnech 25.-27.února 2002 navštíví MU a jeji knihovny Prof. Terry Weech z University of Illinois, kde působí na Graduate School of Library and Information Science (viz http://www.lis.uiuc.edu/). Terry přednese dvě přednášky pro studenty knihovnictví na FF MU a v úterý 26.2. bude besedovat s vedoucími ústředních fakultních knihoven MU. Jedním z důležitých cílů jeho pobytu je příprava dohody o spolupráci mezi MU a UIUC (University of Illinois in Urbana-Champaign), zahrnující mimo jiné i výměnné pobyty studentů knihovnictví.