Logo MU

Aktuality - archiv 1998

Aktuality
16.11.1998
Do konce listopadu 1998 je uživatelům z MU volně přístupná on-line informační služba ProQuest Direkt umožňující okamžitý přístup k rozsáhlé kolekci plných textů mezinárodních časopisů a novin zprostředkované společností UMI. Mezi nejvyužívanější databáze patří: Accounting & Tax, Research Library Complete, ABI/INFORM Global (přední databáze obsahující informace z oblasti obchodu a managementu), Applied Science & Tech Plus, Banking Information Source, Education Plus, General Science Plus, ProQuest Computing, ProQuest Medical Library, ProQuest Telecommunications, Social Science Plus a další. ProQuest Direct je uživatelsky velmi přátelská - vyhledávat můžete podle jednotlivých slov, publikace, polí záznamu, fráze, data či popisku u obrázku Služba je dostupná z http://www.umi.com (po označení volby ProQuest Direct je nutné zadat přihlašovací jméno a heslo, které si mohou zájemci vyžádat na adrese hanan@ics.muni.cz)

22.10.1998
Dovolujeme si Vás upozornit na možnost elektronického objednávání a dodávání plných textů časopiseckých článků prostřednictvím systému JASON. Podrobnosti viz http://www.ics.muni.cz/cgi-bin/toISO-8859-2/bulletin/issues/
vol09num02/novak.html
.
10.09.1998
Koncem srpna 1998 byl na UK v Praze uveden do provozu www-server služby Current Contents Connect (bibliografická multidisciplinární datábaze firmy ISI, v niž jsou s týdenní aktualizací zveřejnovány obsahy více jak 8.000 vědeckých časopisů). Uživatelé z MU mají garantován roční bezplatný přístup k této databázi. Server byl instalován v rámci projektu INFRA II LB98100, který je realizován za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci podpory projektu výzkumu a vývoje.
28.08.1998
V rámci Virtuální knihovny MU - "Další el.služby" byla pro uživatele MU zpřístupněna databáze Právní rozhledy s judikaturou, která obsahuje kromě všech dosud vydaných ročníků časopisu 'Právní rozhledy', 'Soudní rozhledy' a 'Evropské právo' také poslední dva svazky 'Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR', publikované v nakladatelství C.H.Beck. Pro práci s databází je třeba používat www-prohlížeč MS Explorer verze 4.0 a vyšší.
14.07.1998
Ve dnech 29.6.- 1.7.1998 proběhla na FF MU výstava architektonických návrhů na ideové řešení dostavby Knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Veřejné anonymní soutěže se zúčastnilo 16 firem z České republiky a odborná porota vybrala návrh architektů Kuby a Pilaře (ateliér ALL PROJEKT) z Brna. Další podrobnosti a informace (i několik obrázků) najdete na adrese: http://www.phil.muni.cz/knihovna/c_konc.html
26.06.1998
V úterý 30.6.1998 a ve středu 1.7.1998 od 10:00 do 12:0 se koná v zasedací místnosti Filosofické fakulty Masarykovy university, budova D, 4. poschodí výstava architektonických návrhů na dostavbu Knihovny FF MU. Jménem vedení knihovny jsou všichni srdečne zváni.
26.06.1998
25. června 1998 byla v Lodýně za účasti anglické královny oficiálně otevřena nová budova British Library v St Pancras. Další podrobnosti a informace (i několik snímků) můžete najít na adrese http://www.muni.cz/library/bl.html
20.04.1998
Po delším zpoždění způsobeném producentem databáze je konečně zprovozněna CD-ROM databáze 'Ulrich's International Periodicals Plus'. Je vystavena na Ultra*Net CD-ROM serveru v sekci 'Library Databases' a představuje jedinečný zdroj informací o seriálech vycházejících na celém světě. Tato služba je určena pouze pro uživatele Masarykovy univerzity v Brně.
02.04.1998
V rámci Virtuální knihovny - "Další el. služby" je pro uživatele z MU nově dostupná www-podoba CD-ROM databáze EPIS (Ekonomicko Právní Informační Servis), která obsahuje mimo jiné čtvrtletně aktualizovaný registr právních předpisů včetně plných textů zákonů ČR. Ačkoliv systém po svém spuštění "vyhrožuje", že pro práci s ním je nutno používat www-prohlížeč MS Explorer verze 4. a vyšší, funguje i s prohlížečem Netscape od verze 3.01 (s výjimkou fulltextového vyhledávání). Webovská verze EPISU má velmi hezky udělanou legislativu, neobsahuje však zatím jiné typy informací, na něž jsou zvyklí uživatelé MS-DOSovské verze (dostupné např. přes Ultra*Net CD-ROM server MU).
01.04.1998
Ve výběrovém řízeni programu INFRA 2 MŠMT ČR získali pracovníci KIC MU tři granty na projekty, které budou realizovány v tomto a příštím roce:
1. Heterogenní virtuální www-katalog Aleph-Tinlib (Bartošek)
2. Current Contents Connect na vysokých školách v ČR (Bartošek)
3. Integrace CD-ROM serveru MU do WWW-virtuální knihovny MU (Peša)
30.03.1998
Oficiální internetová adresa Virtuální knihovny MU je ode dneška http://www.muni.cz/library/ (na Virtuální knihovnu se dá dostat též navigací z hlavní www-stránky MU, sekce "Celouniverzitní aktivity - Knihovny MU").
25.02.1998
Na http://www.ics.muni.cz/zure byla zveřejněna pro testovací účely beta-verze "Virtuální knihovny MU". Připomínky od knihovníků a uživatelů knihoven MU ke koncepční, obsahové i formální stránce virtuální knihovny jsou vítány na zure@ics.muni.cz.
20.02.1998
UP Olomouc pořádá ve dnech 15.-16.4.1998 setkání uživatelů knihovnického systému TINLIB. V rámci tohoto setkání bude organizována též videokonference mezi účastníky setkání a  vývojáři systému TINLIB v londýnské pobočce firmy EOSi (dříve IME). Aktuální informace o setkání uživatelů TINLIB budou zveřejňovány na http://tin.upol.cz/tinol.
13.02.1998
Open Society Institute (Sorosova nadace) vyhlásil výběrové řízení na projekty v rámci knihovnického programu "Network Library Program 1998". Termín pro podávání projektů je 27.3.1998, výsledky mají být známy koncem dubna. Projekty musí prokázat, že 50 % nákladů bude hrazeno z jiných zdrojů než z požadovaného grantu. Podrobnější informace poskytne bartosek@ics.muni.cz.
| zpátky do aktualit |