Logo MU

Aktuality - archiv 2001

Aktuality
Aktuality archiv '98| '99| '00
18.10.2001
Current Contents Connect opět pro MU dostupné
Pro období 16.10.2001 - 12.12.2001 byl zřízen pro účastníky konsorcia Web of Science (tedy i pro uživatele z MU) bezplatný free-trial přístup do aktuální databáze Current Contents Connect, a to na adrese
http://ccc.isitrial.com
Databáze Current Contents od společnosti "Institute for Scientific Information" obsahuje aktuální informace z obsahových stránek prakticky všech světově významných vědeckých a odborných časopisů ze všech vědních oborů a disciplin, a to včetně abstraktů článků. Představuje špičku vědeckých profesionálních informačních zdrojů v oblasti "current awareness".
20.09.2001
Pozvánka na seminář
dovolujeme si pozvat vás na seminář pořádaný Abertinou icome Praha a ÚVT MU
SilverPlatter + Ovid 2001:
nové horizonty informačních produktů

který se koná ve středu 26.9.2001 13:00-15:00 v zasedací místnosti ÚVT MU Brno, Botanická 68a (blok C vpravo od vrátnice, suterén).

Hlavní témata semináře:

 • spojení Ovid a SilverPlatter - současný stav a vize do budoucnosti;
 • nejnovější produkty a služby;
 • co přináší ERL verze 5.

Vstup na seminář je volný, přihlásit se lze buď přes web na adrese http://extranet.aip.cz/webovinky/prihlaska.asp nebo emailem aip@aip.cz.

18.09.2001
Zpřístupněna nová databáze
Pro uživatele z MU (a ostatních univerzit v konsorciu WoS) je zpřístupněna databáze Journal Citation Reports, která představuje jedinečný nástroj pro vyhodnocování časopisů a zjišťování citačních údajů z více než 8.400 časopisů z více než 3.000 nakladatelství z celého světa.

Přístup do databáze je přes URL http://jcrweb.com/.

Pro uživatele z ČR je nastaven přístup pro maximálně 25 souběžně pracujících uživatelů.

18.09.2001
Neplatné URL
Podle zpráv z EBSCO nefunguje pro vyhledávání v databázích EBSCOhost adresa http://search.global.epnet.com. Provozovatel tohoto URL měl technické zázemí ve Světovém obchodním centru v New Yorku. Společně s EBSCO se budou snažit najít jiné řešení zpřístupnění tohoto URL.

Vyhledávání na http://search.epnet.com funguje bez problémů.

13.09.2001
Přípravy k založení Asociace knihoven vysokých škol ČR
Pro zajištění dalšího rozvoje, zvyšování kvality a celkové úrovně knihoven českých vysokých škol a jejich služeb a  iniciovala Komise pro vysokoškolské knihovny Rady vysokých škol ČR založení zájmového sdružení právnických osob s názvem Asociace knihoven vysokých škol České republiky.

Přečtěte si podrobnější informace o podniknutých krocích a také Programové prohlášení Asociace knihoven vysokých škol České republiky.

12.09.2001
Přístup k plným textům třech databází služby ProQuest5000
V rámci zkušebního přístupu budou mít všechny instituce, které jsou členy konzorcia Národní Licence ProQuest 5000/PCI Web od 1. září do 31. prosince 2001, bezplatný přístup ke třem významným oborovým databázím: AGRICOLA PlusText, ERIC PlusTextMEDLINE with Full Text - a navíc i ke službě ProQuest 5000 International.

AGRICOLA PlusText - pokrývá zemědělství, veterinární lékařství, lesnictví, ekologii, zoologii, botaniku a výživu. Databáze zahrnuje bibliografické záznamy z více než 830 časopisů od roku 1970 (z toho je 52 titulů k dispozici v plném znění s průměrně čtyřletou retrospektivou - např. Biochemistry, Bioscience, Canadian Journal of Zoology, Journal of Nutrition aj.).

ERIC FullText - je zaměřená na různé aspekty vzdělávání (včetně vývojové psychologie, protidrogové prevence, managementu škol, poradenství, výuky odborných předmětů, celoživotního vzdělávání) a rovněž na knihovnictví. Uplná retrospektiva bibliografických záznamů z 1060 časopisů sahá do roku 1966 (zhruba čtvrtina z nich je přístupná v plnotextové podobě od roku 1994 - např. Adult Education, Communication and Education, Harvard Educational Policy, Journal of Higher Education aj.).

MEDLINE with Full Text obsahuje 11 miliónů zaznamů ze 4300 medicínských časopisů, z nichž 230 je přistupných v plném znění od roku 1997 (např. AIDS Care, British Medical Journal, Canadian Medical Association Journal, JAMA, Journal of the American Medical Association, Lancet aj.). Texty jsou doprovázeny reprodukcemi fotografií, schémat a tabulek.

Přístup k databázím je možný přes ProQuest5000. Nabídka výběru těchto databází se nachází v sekci Collections.

24.08.2001
Databáze LION - Literature Online Fulltext Collection:
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU zajistila díky grantu LI z MŠMT národní akademickou licenci pro literární plnotextovou databázi LION; jde o unikátní soubor více než 300 000 úplných literárních textů z britské i americké literatury, ale i kritických článků a bibliografických odkazů, rozdělených do 19 databází:
 • The English Poetry Full-Text Database (kompletní anglická poezie do r.1900!)
 • The American Poetry Full-Text Database
 • The Faber Poetry Library
 • Twentieth-Century Poetry
 • Twentieth-Century American Poetry
 • Database of 20th Century African-American Poetry
 • Dvě další databáze afroamerické poezie
 • Dvě databáze anglického dramatu
 • American Drama
 • Eighteenth-Century Fiction
 • Nineteenth-Century Fiction
 • Early English Prose Fiction, 1500-17
 • Early American Fiction
 • ABELL - Annual Bibliography of English Language and Literature
 • Literary Journals Index Full-Text
 • The King James Bible
 • Webster's Dictionary, Unabridged
Přímý přístup je přes URL http://lion.chadwyck.co.uk
22.08.2001
Přístup k časopisům Academic Press:
Pro období 20.8.2001-30.9.2001 získala MU volný zkušební přístup k plným textům všech vědeckých časopisů z nakladatelství Academic Press nabízených v rámci www-služby IDEAL, http://www.idealibrary.com (pokrývající zejména oblasti medicíny, přírodních věd, informatiky, částečně také sociálních věd, psychologie a dalších). Využijte této jedinečné nabídky k bezplatnému získání obrovského množství aktuálních odborných informací!

MU je zapojena do připravovaného konsorcia finančně krytého grantem MŠMT LI01018, které nám zhruba od podzimu t.r. umožní po dobu tří let bezplatný on-line přístup k časopisům Academic Press formou křížových licencí, tj. přístup k on-line verzi kteréhokoliv časopisů, který v tištěné podobě odebírá některý člen konsorcia. Seznam takto přístupných časopisů je k dispozici na adrese http://www.suweco.cz/online/cz2/kon_ap_list.asp.

13.08.2001
CD-ROM Velká encyklopedie Evropské unie
Nový elektronický informační zdroj, který vydalo Ministerstvo zahraničí ČR v rámci komunikační strategie ČR před vstupem do EU má následující obsah: stručné dějiny Evropy a evropské integrace, orgány EU, právo EU, osobnosti evropské integrace, encyklopedie EU, symboly EU, slovník evropských integračních termínů a další.

Vstup na CD-ROM je možný zde, nebo z menu Další el. služby na stránkách Virtuální knihovny MU.

27.07.2001
Přístup MU do časopisů nakladatelství Elsevier.
Masarykova univerzita v Brně se připojila ke konsorciu Elsevier-Science organizovaném společností Suweco CZ a počínaje 26.červencem 2001 tak získala neomezený přístup k plným textům časopisů z nakladatelství Elsevier dostupných prostřednictvím služby ScienceDirect pres www.

Na adrese http://www.sciencedirect.com kliknutím na "Group-wide login" lze z kteréhokoliv počítače v doméně muni.cz (žádné heslo není požadováno) získat přístup k plným textům časopisů zpřístupněným členům konsorcia:

 • do 31.12.2001 jde o všech 1200 titulů služby ScienceDirect všechna čísla od roku 1995 po současnost;
 • od 01.01.2002 pujde již 'jen' o cca 400 titulů, které jsou členy konsorcia předplaceny v tištěné podobě.
Využijte tento jedinečný zdroj informací pro vědu, výzkum a výuku. Informace o konsorciu, seznam časopisů apod. lze nalézt na adrese http://www.suweco.cz - Konsorcia - Elsevier Science.

Další případné informace získáte u M. Bartoška, ÚVT MU, bartosek@ics.muni.cz.

25.06.2001
Předprázdninová schůzka KIC MU se uskuteční
v úterý 26. června od 13:00 v zasedačce ÚVT MU
Botanická 68a, suterén blok C

Program:

 • zapojení do národního souborného katalogu CASLIN
 • možnosti užší spolupráce s MZK, případně VUT
 • MOLIN -- nové směry spolupráce
 • zapojení do konsorcia ScienceDirect (Elsevier)
 • informace ze schůzky uživatelů TINLIB
 • Asociace knihoven VŠ
 • exkurze knihovníků do Pardubic, Hradce Králové a Liberce
 • evidence čtenárů
 • jiné
20.06.2001
Upozorňujeme všechny zájemce a uživatele projektu EIFL Direct, že informativní stránky Národní knihovny ČR jsou nově na adrese http://nkp.cz/eifl.

Kromě přístupu k databázím a jejich charakteristik zde najdete informace o vyhledávacích technikách, školeních a prezentacích, dále seznam zúčastněných knihoven s odkazy a najnovější aktuality. Z nich doporučujeme příspěvek koordinátorky projektu Anny Marie Balogh, ve kterém najdete také několik statistických údajů o využívání systému v jednotlivých zemích. Příspěvek je dostupný v  angličtině i v  českém překladu..

Navštivte také oficiální stránky EIFL Direct http://www.eifl.net/, které spravuje Open Society Institute Budapest.

10.06.2001
Health Source: Nursing/Academic Edition
V rámci projektu EIFL Direct v nabídce EBSCOhost byla přidána nová medicínská databáze Health Source: Nursing/Academic Edition. Nabízí 52 plnotexotvých odborných časopisů a abstrakty k článkům z více než 550 titulů. Tematicky pokrývá oblasti genetiky, onkologie, pediatrie, plicního lékařství, záchranné lékařské služby, bakteriologie a laboratorní medicíny.

Přímý vstup pro vyhledávání v databázích EIFL Direct.

27.03.2001
Databáze TourCD
TourCD je bibliografická databáze se zaměřením na volný čas, rekreaciturismus. Obsahuje citace s abstratky z více než 32.000 zdrojových dokumentů publikovaných od roku 1976. Aktualizace probíha jednou ročně (v březnu) a doplněno bývá asi 2.500 záznamů.

Přímý vstup pro vyhledávání v databázi TourCD

26.03.2001
Desátá databáze v rámci projektu EIFL Direct
Pro uživatele Masarykovy univerzity byla v rámci projektu EIFL Direct zpřístupněna databáze Academic Search Premier. Jedná se o vědecký multidisciplinární fulltextový zdroj, vytvořený speciálně pro akademické instituce. Zastoupeny jsou následující obory: sociální vědy, humanitní vědy, vzdělávání, počítačová věda, inženýrství, lingvistika, umění a literatura, lékařstvíetnologie.

Databáze obsahuje plné texty z více než 2.350 vědeckých časopisů a dalších publikací.

Přímý vstup pro vyhledávání v  EIFL Direct

01.03.2001
Databáze KnowEurope online pro MU
Dnem 1.3.2001 je pro uživatele celé MU zpřístupněn nový zdroj informací o Evropské unii -- KnowEurope. Z jednoho místa nabízí integrovaný přístup k široké škále informací nejen o Evropské unii, ale i o Evropě v širším slova smyslu: o institucích a organizacích, politických iniciativách a legislativní činnosti, o lidech a národech Evropy.

Na adrese http://www.knoweurope.net můžete vyhledávat informace z následujících oblastí:

 • News and Current Awareness (Novinky a průběžné zprávy)
 • Key Legislation and Policy (Klíčová politika a legislativa EU)
 • People, Places and Functions (Lidé, pracoviště, funkce)
 • Facts, Figures and Analysis (Fakta, čísla a analýzy)
 • Web Directory: Europe on the Internet (WWW adresář)
25.01.2001
POZOR - změna adresy pro Web of Science!
Dne 25.1.2001 byl na UK v Praze zprovozněn český server WoS, který zrcadlí data z amerického serveru. Pro přístup do databáze platí nová adresa: http://wos.cesnet.cz.
Stará adresa http://wos.isitrial.com přestává být pátkem 26.1.2001 funkční.
24.01.2001
Do seznamu elektronických zdrojů, které jsou k dispozici pro uživatele celé MU, přibyla bibliografická databáze z oblasti sportu a fittness SportDiscus. V databázi je shromážděno více než 500.000 citací. Zpracovány jsou časopisecké články, knihy, sborníky, výzkumné zprávy, diplomové práce a dizertace (více než 17.300) a odkazy z www (více než 13.000 URL). Záznamy jsou datovány od roku 1975 do současnosti a některé jsou doplněny abstrakty. Aktualizace probíhá čtvrtletně. Vstup do databáze je zajištěn na adrese http://erl.aip.cz, která je společná s bázemi Biological AbstractsZoological Record.

Kromě uvedeného zdroje jsou přístupny také tři další databáze:

Atlantes (ve španělštině) obsahuje 6.000 bibligrafických záznamů (s ročním přírůstkem asi 1.500) o sportu, tělěsných aktivitách a volném času.

Heracles (francouzsky) je obdobného změření a obsahuje více než 71.000 citací, z nichž 85% je doplněno abstraktem.

V databázi Olympic Museum je shromážděno asi 11.500 citací získaných z knih, zpráv a dalších materiálů o sportu a olympijských hrách, které jsou ve fondu Olympijského muzea zřízeného MOV.