Logo MU

Aktuality - archiv 2000

Aktuality
14.11.2000
Zákon o ochraně osobních údajů
ÚVT MU organizuje seminář týkající se aplikace zákona na ochranu osobních údajů v knihovnách MU. Podujetí se uskuteční v úterý 5. prosince 2000 ve 14:00 v zasedačce ÚVT MU pod odborným vedením dr. Vladimíra Šmída.

Žádoucí je účast vedoucího ústřední knihovny nebo pověřeného pracovníka, aby byla zabezpečena informovanost na všech fakultách.

13.11.2000
Knihovnicko-informační centrum Masarykovy univerzity
si Vás dovoluje pozvat na

SETKÁNÍ LIDÍ BLÍZKÉHO DRUHU II.
aneb zážitky z cest & diskuzní klub & volná zábava

Setkání se uskuteční v pátek 8.12. 2000 v zasedací místnost ÚVT MU
na Botanické 68 od 15.00 do 22.00 hod.

Závazné přihlášky společně s vložným 50,- Kč dopravte prosím nejpozdějí do 1.12.2000 do ÚK FI pí Kovářové (nejlépe hromadně za celou fakultu). Případné vegetariánství a abstinenci oznamte prosím v přihlášce, bude respektováno!

Současně oznamte i svůj aktivní příspěvek k setkání: cestovní zážitky + foto, hudební produkce, dramatické scénky, domácí pečivo, studená kuchyně, vlastní názory, další alternativy.

07.11.2000
Pro zájemce o další informace o elektronických zdrojích, které zpřístupňuje Masarykova univerzita je k dispozici informativní článek M. Bartoška Elektronické informační zdroje na MU, který vyjmenovává a charakterizuje v současnosti dostupné databáze a také nastiňuje plány do budoucna.
30.10.2000
POZVÁNKA

na přednášku o elektronických informačních zdrojích
pro vědu, výzkum a výuku, dostupných na MU

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce z MU na přednášku o elektronických informačních zdrojích pro VVV, které jsou dostupné všem uživatelům z MU. Přednáška se bude konat

v pondělí 13.listopadu 2000 od 8:00 (do cca 9:30)
ve velké posluchárně D1 Fakulty Informatiky, Botanická 68a
(v budově D ve dvoře areálu FI)

V rámci přednášky dr.Bartoška z Knihovnicko-informačního centra MU bude uveden souhrnný přehled a stručná charakteristika všech v současnosti dostupných elektronických zdrojů, praktické ukázky z vybraných zdrojů a poskytnuty informace o dalších perspektivách v této oblasti.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni, předběžná registrace není nutná.

24.10.2000
Albertina Icome Praha ve spolupráci s ÚVT MU organizuje školení k práci s databázemi firmy Bell&Howell ProQuest, PCIKnowEurope, které se uskuteční ve středu 1. listopadu od 10:00 do 12:00 v zasedačce ÚVT MU. Upozornění: Kapacita školení je omezena, kontakt Miroslav Bartošek.
20.10.2000
Na společné adrese http://erl.aip.cz je pro celou universitu zajištěn do přístup do databází Biological AbstractsZoological Record.

Databáze Biological Abstracts obsahuje reference na články z téměř 6000 časopisů z oblasti life sciences, včetně biochemie, biotechnologií, botaniky, ekologie, životního prostředí, mikrobiologie, neurologie, farmakologie, zdravotnictví a zemědělství.

Zoological Record pokrývá oblast zoologie, biochemie, ekologie, evoluce, genetiky, aplikované biologie a jiných.

16.10.2000
LINK Information Service
Masarykova univerzita získala přístup ke kompletní službě LINK Information Service, což v současnosti představuje on-line přístup k 480 odborným a vědeckým časopisům z nakladatelství Springer-Verlag. K dispozici jsou abstrakty a/nebo plné znění článků z oblasti chemie, computer science, ekonomie, životního prostředí, věd o zemi, práva, věd o životě, matematiky, medicíny a fyziky a astronomie. Přístupných je také většina z osmi edičních řad monografií a sborníků z oblasti computer science, fyziky a chemie.

Vstup do databázy je možný přes dvě URL:
http://link.springer.de or , nebo http://link.springer-ny.com.

25.09.2000
V rámci služby EIFL Direct (v nabídce EBSCOhost Web) byly nově zpřístupněny 3 medicínské databáze:

Clinical Reference Systems (CRS). Databáze pokrývá těchto 8 hlavních zdravotnických témat: zdravotní stav dospělých, zdravotní stav dětí, projevy zdravotního stavu v chování jedince, kardiologie, informace o lécích, zdravotní stav seniorů, zdravotní stav žen a oblast sportovního lékařství.

Health Source Plus. Databáze tematicky pokrývající oblast výživy, pohybové aktivity, péče o vlastní zdraví, problematiku drogové závislosti atd.

USP DI Volume II, Advice for the Patient. Informace o lécích pro laické uživatele zpracovávané z hlediska názvů užívaných v USA a Kanadě, podle popisu složení léku, jeho účinku, vedlejších efektů atd. Pomůckou pro vyhledávání je rejstřík USP Index.

15.09.2000
V rámci projektu Ústřední knihovny UK v Praze byly pro Masarykovu univerzitu zpřístupněny služby ProQuest 5000PCI Web. Díky grantu MŠMT je přístup k národní licenci v letech 2000-2003 bezplatný.

ProQuest 5000 obsahuje bibliografické záznamy článků s abstrakty více než 8.000 časopisů a plné texty k přibližně polovině z nich. Výběr periodik pokrývá oblast humanitních a společenských oborů, obchodu, medicíny, aplikovaných přírodních věd, výpočetní a telekomunikační techniky. Přístup je možný přes http://www.proquest.com/pqdauto.

PCI Web (Periodicals Contents Index) zpřístupňuje archivní bibliografii vědeckých periodik ve všech oblastech humanitních a sociálních věd před rokem 1990. Přímý vstup do databáze je přes adresu http://pci.chadwyck.co.uk/.

Na adrese http://www.proquest.cz získáte další informace o národní licenci ProQuest/PCI.

01.09.2000
DL ACM - nový informační zdroj pro oblast Computer Science na MU
Díky grantu MŠMT LI00027 se nám podařilo zajistit pro celou MU přístup k digitální knihovně americké počítačové společnosti ACM obsahující:
  • plné texty cca 30 časopisů ACM z oblasti computer science od roku 1985
  • plné texty sborníků vědeckých konferencí pořádaných ACM od roku 1985 (stovky sborníků z více než 130 sérií konferencí)
On-line přístup z kteréhokoliv počítače v doméně muni.cz je možný přes http://www.acm.org/dl/ (pro prohlížení plných textů je třeba mít nainstalován Acrobat Reader, povolen je přístup pro maximálně tři souběžně přistupující uživatele z MU). Tištěné verze časopisů a sborníků od roku 2000 jsou/budou k dispozici v knihovně Fakulty informatiky.
23.08.2000
Lecture Notes in Computer Science On-line:
Díky grantu MŠMT LI00027, jehož nositelem je Fakulta Informatiky, získala Masarykova univerzita ze všech svých počítaců přístup k plným textům on-line verzí sborníků a monografií z oblasti computer science, umělé inteligence a jejich aplikací, publikovaných nakladatelstvím Springer-Verlag v rámci řady "Lecture Notes in Computer Science" (LNCS/LNAI). Přístup je možný přes URL http://link.springer.de/series/lncs/, nabídka "Contents".
22.06.2000
ETRDL - ERCIM Technical Report Digital Library. MU Brno se zapojila do distribuované sítě technických zpráv z oblasti computer science a matematiky evropského konsorcia ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics). Na MU byl zprovozněn server http://dienst.muni.cz, který jednak vystavuje světu technické a výzkumné zprávy z Fakulty informatiky, jednak slouží jako brána pro vyhledávání obdobných zpráv v rámci celého evropského konsorcia ERCIM i celosvětové digitální knihovny NCSTRL (Networked Computer Science Technical Reference Library). Postupně tento server zpřístupní i dokumenty ostatních členů konsorcia CRCIM (Czech Research Consortium for Informatics and Mathematics).
16.06.2000
Řešení projektu "Celoplošná licence Web of Science" úspěšně pokračuje. S plným zprovozněním databáze se počítá v září 2000, kdy se nainstaluje server a národní zrcadlo WoS na Karlově univerzitě v Praze. Přístup k retrospektivním datům byl rozšířen z plánovaných 15 let na nynějších 20 let.

Pro zájemce ze všech 28 spoluřešitelských pracovišť, kteří se chtějí v předstihu s WoS seznámit, ISI otevřela od 13.6.2000 on-line přístup na WoS server do Philadelphie dostupný přes URL http://wos.isitrial.com. Tento přístup má omezení na přibližně 15 souběžně přihlášených uživatelů z celé ČR. Pro odhlášení nezapomeňte použít tlačítko LOGOFF.

16.06.2000
V úterý 20. června 2000 se v 9:00 uskuteční schůzka vedoucích knihoven brněnských vysokých škol s vedením Moravské zemské knihovny v Brně. Pracovní setkání bude probíhat v Zasedací místnosti UVT MU, v suterénu bloku C na Botanické 68a (v případě většího počtu účastníků se operativně přesuneme do některé z poslucháren Fakulty informatiky). Předmětem jednání budou služby nové knihovny MZK a probírat se budou přibližně následujíci témata:
  • Koncepce služeb v nové budově MZK s napojením na služby univerzitních knihoven v Brně
  • Koordinace akvizice vzhledem k právu povinného výtisku MZK
  • Elektronické služby MZK a jejich využití akademickou obci
  • Další rozvoj vzájemné spolupráce
12.06.2000
Dnešním dnem získala Masarykova univerzita v Brně přístup ke špičkové on-line databázi JSTOR (Journal Storage) digitalizovaných plných textů z více jak 117 západních vědeckých časopisů z humanitní oblasti (antropologie, ekologie, ekonomika, filosofie, finance, historie, literatura, matematika, politické vědy, sociologie, statistika, vzdělávání). Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku (sahajícího mnohdy hluboko do minulého století) až po pohyblivou hranici "tří až pěti let od současnosti". Náklady spojené s připojením MU ke službě JSTOR jsou z větší části pokryty příspěvkem Mellonovy nadace.

JSTOR je dostupná ze všech počítačů v doméně muni.cz pomoci standardního www-prohlížece na adrese http://www.jstor.org.

Podrobnější informace o JSTOR lze získat v článku M. Bartoška JSTOR - šance i pro humanitní výzkum na MU?, který vyšel ve Zpravodaji ÚVT MU v červnu 1999.

18.04.2000
Dne 2. května 2000 bude na schůzi vedení Masarykovy univerzity projednáván stav v knihovnách MU. Aktuální situaci v našich knihovnách bude na vedení prezentovat M. Bartošek - případné podněty z řad knihovnické obce i uživatelů pro toto jednání je možno zasílat Emailem na bartosek@ics.muni.cz.
17.04.2000
Free-trial pro databázi Web of Science. Ve dnech 25.4. až 8.5.2000 zřídí firma ISI testovací bezplatný přístup k databázi Web of Science pro všechny počítače z Masarykovy univerzity. V rámci tohoto přístupu si můžete otestovat práci s databází Web of Science, která bude oficiálně zpřístupněna našim uživatelům ve druhé polovině t.r. jako náhrada za dosud provozovanou databázi Current Contents Connect.
URL pro testovací přístup v daném období je http://wos.isitrial.com.
Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o Vaše dojmy, zkušenosti a návrhy - nejlépe Emailem na bartosek@ics.muni.cz. Protože testovací přístup je omezen na nejvýše tři souběžně pracující uživatele z MU, může se stát, že Váš přístup bude dočasně odmítnut. Pokud budete s databází pracovat, doporučujeme odhlásit se po ukončení práce stisknutím tlačítka LOGOFF (zkrátí se tím doba, po kterou je vaše session blokována pro zpřístupnění jiným zájemcům z MU).
10.04.2000
KIC pořádá ve čtvrtek 11. května 2000 zájezd knihovníků Masarykovy univerzity na 6. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2000, který už tradičně probíhá v Praze.
Program zájezdu:
06.30 odjezd od restaurace Bohéma
10.00 - 12.00  návštěva Parlamentní knihovny
12.00 - 17.00 Knižní veletrh + individuální program 
17.00 odjezd do Brna
20.00 předpokládaný příjezd do Brna
10.04.2000
V ponděli 17.4. se koná již 2. přednáška M.Bartoška z cyklu Internet pro knihovníky. Přednáška se koná v posluchárně A107 na Fakultě informatiky MU, Botanická 68a a je součástí programu MOLIN - výukového centra pro další vzdělávání knihovníků.
Třetí, závěrečná přednáska tohoto cyklu je plánována na 15. května 2000. V případě většího zájmu než je kapacita posluchárny A107 se místo i čas přednášky mohou změnit. Zájemci, kontaktujte organizátory na adrese manova@fss.muni.cz.
02.04.2000
V závěrečných fázích jsou jednání o zpřístupnění databáze JSTOR uživatelům z MU. Tato databáze obsahuje plné texty článků stovky základních vědeckých časopisů tvořících "zlaté jádro" americké humanitní vědy. Vybrané časopisy jsou digitalizovány od prvního čísla prvního ročníku (sahajícího leckdy hluboko do minulého století), po "téměř současnost". Podrobnější informace o JSTOR najdete v článku JSTOR - šance pro humanitní výzkum také na MU?
14.03.2000
Electronic Information For Libraries Direct -- EIFL Direct je společný projekt Open Society Institute (OSI) a firmy EBSCO Publishing, která patří k významným světovým dodavatelům tištěných a elektronických časopisů. Projekt umožňuje po dobu 3 let volný přístup k nejvýznamnějším fultextovým databázím firmy EBSCO především z oblasti společenských věd a lékařství. Přístup EBSCOhost Web obsahuje databáze Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Premier a Newspaper Source, přístup EBSCOmed databázi Comprehensive Medline.
Po dobu zkušebního provozu je přístup možný z adresy http://search.global.epnet.com  [User ID: eifl   Password: czechrepublic]
V současné době probíhá registrace, která by měla zabezpečit přístup uživatelům z MU i po ukončení zkušebního provozu. Další informace naleznete v informačním článku, který vyšel ve čtvrtém čísle letošního Zpravodaje ÚVT MU.
13.03.2000
Letos už jubilejní třicátý INFOS 2000 se bude konat ve dnech 3.-6. dubna 2 ve Staré Lesné ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Témou mezinárodního knihovnicko-informačního sympózia bude význam a vliv informací a nových informačních technologií na člověka a společnost a poslání a význam knihoven v oblasti kultury, vzdělávání a svobodného rozvoje a demokracie. Uzávěrka přihlášek je 29. března 2000. Další informace získáte u Ing. Silvie Stasselovej.
01.03.2000
Počátkem t.r. byl úspěšně dokončen projekt MOLIN (Moravian Library Information Network), který za finanční podpory Mellonovy nadace řešil integraci a spolupráci čtyř významných knihovnických center z Moravy: MU Brno, Moravské zemské knihovny v Brně, UP Olomouc a Státní vědecké knihovny v Olomouci. V rámci řešení projektu bylo dosaženo významných výsledků v oblasti budování a integrace automatizovaných knihovnických systémů, rozšíření odborné spolupráce výše uvedených institucí, zlepšení jejich technického vybavení (knihovny MU získaly z grantu celkem 68 nových počítačů) i službě okolní odborné komunitě (organizace mezinárodních seminářů CASLIN aj.).
I po ukončení projektu pokračuje činnost konsorcia MOLIN. Mimo jiné odstartovalo toto konsorcium rozsáhlý program MOLIN - Výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků v České republice., spolupodporovaný grantem Nadace Open Society Institute / Network Library Program.
21.02.2000
V pořadí už sedmý seminář CASLIN se letos uskuteční ve dnech 28. května až 1. června 2000 v Hotelu Fontána v Luhačovicích. Letošním tématem semináře CASLIN 2000, který organizuje konsorcium MOLIN ve spolupráci s konsorciem CASLIN, bude školní a další vzdělávání knihovníků. Další informace naleznete na adrese:
http://www.ics.muni.cz/caslin2000
01.02.2000
Knihovnicko-informační centrum zahájilo aktivity vedoucí k výběru nového centrálního knihovnického systému pro MU. Předpokládáme, že po důkladném zmapování aktuální situace a trendů na trhu knihovních systému doma i ve světě bude počátkem roku 2001 vypsáno výběrové řízení na nový knihovnický systém MU. V polovině roku 2001 se předpokládá přechod knihoven FF MU - naší největší knihovny - z dosud provozovaného systému TINLIB na nový knihovnický systém, postupně pak bude následovat konverze dalších fakultních knihoven.
22.01.2000
Fakulta Informatiky MU ve spolupráci s Knihovnicko-informačním centrem MU získala grant programu LI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj s názvem "Centrum informačních zdrojů pro oblast informatiky na bázi moderních počítačových technologií". V rámci řešení tohoto projektu budou zakoupeny a zpřístupněny uživatelům z MU elektronické verze kompletní řady publikací Lecture Notes in Computer Science od nakladatelství Springer-Verlag a Digitální knihovny ACM (Americké počítačové společnosti).
Další grant v programu LI získala Prof.Nechutová z FF MU - "Elektronická databáze textů ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů starověku a středověku". Databáze textů pořízená v rámci řešení projektu bude vystavena odborné komunitě na univerzitním Ultra*Net CD-ROM serveru.
22.01.2000
V rámci výběrového řízení programu MŠMT ČR LI - "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" byl přijat projekt "Velkoplošná licence na přístup do databáze Web of Science, jehož je MU spoluřešitelem. Ze čtyřletého grantu tohoto projektu bude finančně podporován nákup multilicence databáze Web of Science od americké firmy Institute for Scientific Information s 15-letou restrospektivou. Tato databáze je www-podobou známých databází Science Citation Index. Zahrnuje jednak sledování citovanosti vědeckých článků, jednak pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více jak 8.000 předních světových vědeckých a odborných časopisů.
Předpokládáme, že ve druhé polovině roku 2000 bude databáze Web of Science zpřístupněna všem uživatelům z MU a nahradí dosud používanou multioborovou bibliografickou databázi Current Contents Connect.
20.01.2000
Opět máme EPIS. Po roční odmlce způsobené dramatickými změnami na straně vydavatele se nam podařilo obnovit celouniverzitní předplatné uživateli velmi ceněné databáze EPIS - Ekonomicko-Právní Informační Servis. Mimo jiné obsahuje plné texty zákonů a právních předpisů naší republiky od roku 1945 (včetně všech novel a původních znění), judikaturu (anotace od roku 1978, plná znění od 1990), Finanční zpravodaj MF ČR, denní vývoj devizových kursů od roku 1996, adresář významných státních instituci a úřadů, vyhledávání PSČ, Vzory smluv a podání, a řadu dalších užitečných informací. Databáze je vystavena na univerzitním CD-ROM serveru s možností vzdáleného síťového přístupu.